Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia podczas przeglądania. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję pliki cookie

zamknij

Polityka prywatności i cookies

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2019 r

Polityka prywatności

SNOWPASS zobowiązuje się chronić i szanować Twoją prywatność i uczynić z niego najwyższy priorytet, aby chronić poufność wszelkich danych osobowych, które nam dostarczasz.

Polityka ta, wraz z naszymi warunkami korzystania z usług i polityką plików cookie, określa podejście, które my, SNOWPASS, podejmujemy w celu zbierania i przetwarzania takich informacji i ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych usług obsługiwanych przez nas, takich jak biuletyny i alerty cenowe („usługi SNOWPASS”).

Korzystając z usług SNOWPASS, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z niniejszymi zasadami. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przez kilka minut i skontaktowania się z nami, jeśli masz jakieś pytania.

W przypadku jakichkolwiek zmian w naszym podejściu zaktualizujemy tę politykę i zamieścimy najnowszą wersję na tej stronie – prosimy o regularne sprawdzanie, aby upewnić się, że jesteś na bieżąco.

Jakiego rodzaju informacje zbiera SNOWPASS?

Większość informacji, które gromadzimy od użytkownika, jest powiązana z nieosobowymi identyfikatorami, takimi jak anonimowe identyfikatory użytkowników lub identyfikatory urządzeń, i nie pozwala to na identyfikację osoby w świecie offline ("informacje nieosobowe"). Takie informacje nieosobowe obejmują typ przeglądarki, typ urządzenia, którego używasz, czasy dostępu, stronę, z której dotarłeś do SNOWPASS, funkcje wybrane podczas korzystania z usług SNOWPASS oraz lokalizacji geograficznej.

W razie potrzeby będziemy również gromadzić informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w świecie offline, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub dane dotyczące płatności ("dane osobowe"). Aby zminimalizować wpływ na Twoją prywatność, nigdy świadomie nie będziemy zbierać większej ilości danych osobowych, niż jest to bezwzględnie konieczne do realizacji działań opisanych w niniejszych zasadach.

Jak i kiedy SNOWPASS zbiera te informacje?

Zbieramy informacje, które dobrowolnie nam przekazujesz podczas korzystania z usług SNOWPASS. Może to dotyczyć informacji nieosobowych, takich jak daty i żądane cele, jak również danych osobowych, które musisz przesłać, gdy chcesz kupić kartę SNOWPASS CARD za pośrednictwem usług SNOWPASS. To czy podasz nam ten rodzaj informacji jest zawsze pod Twoją kontrolą. Aczkolwiek, w przypadku niedostarczenia niezbędnych danych osobowych, zakup i użytkowanie karty SNOWPASS CARD nie może stać się skuteczne.

Oprócz informacji, które dobrowolnie nam przekazujesz, zbieramy również pewne informacje nieosobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy korzystasz z usług SNOWPASS, a także pośrednio tam, gdzie są one udostępniane nam automatycznie przez aplikację strony trzeciej, media społecznościowe (na przykład Facebook lub Twitter) lub inne strony internetowe (np. partner promocyjny), z której użytkownik łączy się z usługami SNOWPASS.

Jak SNOWPASS korzysta z tych informacji?

Aby dostarczyć usługi SNOWPASS

Wykorzystujemy Twoje dane, aby dostarczać usługi SNOWPASS oraz konkretne funkcje, których żądasz. Obejmuje to takie rzeczy jak generowanie wyników wyszukiwania, które najdokładniej odpowiadają Twoim kryteriom wyszukiwania, przechowywanie danych osobowych, aby umożliwić Ci wstępne wypełnienie przyszłych formularzy rezerwacyjnych, ułatwianie ukończenia wszelkich rezerwacji u zewnętrznego dostawcy za pośrednictwem usługi SNOWPASS, pomagające Ci w kwestiach po ukończeniu rezerwacji lub wysyłając Ci biuletyny lub alerty cenowe, które wybrałeś do otrzymywania.

Aby zoptymalizować oraz spersonalizować usługi SNOWPASS

Oprócz korzystania z informacji w celu dostarczenia podstawowych aspektów usług SNOWPASS, wykorzystujemy je również do optymalizacji i personalizacji Twoich usług SNOWPASS. Na przykład, będziemy używać ciasteczek, aby zapamiętać Twoje preferencje językowe i walutowe, a także mogą spersonalizować Twoje doświadczenie, podkreślając lub zalecając pewne informacje lub opcje ośrodka narciarskiego, które uważamy za istotne dla Ciebie w oparciu o historię wyszukiwania i korzystania z usług SNOWPASS.

Dostarczanie odpowiednich reklam

Używamy informacji nieosobowych, takich jak wyszukiwań w usługach SNOWPASS lub w Twojej ogólnej lokalizacji geograficznej, aby zaprezentować Ci odpowiednie reklamy. Możemy na przykład skorzystać z usług retargetingu reklam stron trzecich, aby wysłać Ci reklamę związaną z wyszukiwaną lokalizacją.

Aby lepiej zrozumieć, ulepszyć i zabezpieczyć usługi SNOWPASS

Wykorzystujemy gromadzone informacje o sposobie interakcji użytkowników z usługami SNOWPASS w celu identyfikowania i korygowania usterek, ulepszania naszych usług i informowania o decyzjach biznesowych, a także w celach bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

Generowanie zagregowanych zbiorów danych, które informują naszych partnerów biznesowych i partnerskie ośrodki narciarskie

Wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje o użytkownikach do generowania zbiorów danych nieosobowych. Te zestawy danych pozwalają nam generować przydatne informacje o produkcie. Na przykład, możemy monitorować popyt na cele podróży, aby upewnić się, że opcje ośrodków narciarskich, których oczekują nasi użytkownicy, są dostępne w usługach SNOWPASS.

Aby skontaktować się z Tobą

Wykorzystujemy Twoje dane do kontaktowania się z Tobą z potwierdzeniami, powiadomieniami lub alertami, o które prosiłeś, na przykład biuletynami e-mail lub alertami cenowym, lub które są dla nas konieczne, aby wysłać je do Ciebie w celu dostarczenia wybranych przez Ciebie usług SNOWPASS, takich jak szczegóły wszystkich zakupów dokonanych na platformie SNOWPASS. Możemy również powiadomić Cię o wszelkich zmianach lub aktualizacjach usług SNOWPASS lub odpowiedzieć na przesłane przez Ciebie wiadomości, na przykład za pośrednictwem centrum pomocy dla obsługi klienta lub w mediach społecznościowych.

Czy osoby trzecie zbierają informacje o mnie, gdy korzystam z usług SNOWPASS?

Tak, podczas dokonywania rezerwacji u zewnętrznego dostawcy w ramach platformy SNOWPASS wszelkie informacje przesyłane w ramach procesu rezerwacji mogą być zbierane przez tę osobę trzecią w celu przetworzenia rezerwacji. Twoje informacje będą wykorzystywane przez te osoby trzecie zgodnie z ich własnymi warunkami i polityką prywatności.

Ponadto usługi reklamowe osób trzecich mogą gromadzić dane nieosobowe od Ciebie podczas korzystania z usług SNOWPASS za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Informacje te umożliwiają otrzymywanie odpowiednich reklam, zarówno w usługach SNOWPASS, jak i na stronach internetowych i aplikacjach innych firm w Internecie.

Kiedy SNOWPASS udostępni Twoje dane osobom trzecim?

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim, które przetwarzają je wyłącznie na podstawie instrukcji SNOWPASS.

Udostępniamy informacje dotyczące naszych użytkowników wybranym stronom trzecim, które wykonują usługi w naszym imieniu i na podstawie naszych instrukcji. Zapewniamy, że każdy podmiot, który przetwarza informacje w naszym imieniu, robi to zgodnie z warunkami umownymi, które wymagają, aby informacje były przechowywane w bezpiecznym miejscu, a gdy informacje te zawierają jakiekolwiek dane osobowe, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wykorzystywane tylko jak poinstruowaliśmy, a nie do własnych celów (chyba, że wyraziłeś na to zgodę).

Strony trzecie mogą znajdować się lub przetwarzać informacje poza krajem, w którym się znajdujesz. W przypadku gdy użytkowanie przez osoby trzecie wiąże się z transferem danych osobowych z Europy do miejsca spoza Europejskiego obszaru gospodarczego, wprowadzone zostaną odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych w tym miejscu, najczęściej stosując zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne i solidne kontrole bezpieczeństwa.

Udostępnianie informacji stronom trzecim do przetwarzania poza kontrolą SNOWPASS

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu przetwarzania poza kontrolą SNOWPASS i do własnych celów w następujących trzech scenariuszach: (1) przy zakupie karty SNOWPASS CARD na platformie SNOWPASS musimy dzielić się informacjami (w tym dane osobowe) z partnerskimi ośrodkami narciarskimi, które odwiedzasz w celu ich standardowej weryfikacji i wykrywania oszustw, lub osobie trzeciej zakontraktowanej w celu świadczenia tych usług w imieniu ośrodka narciarskiego; (2) Twoje dane osobowe dostarczone przez SNOWPASS do odwiedzanych partnerskich ośrodków narciarskich, mogą być również wykorzystywane przez nich do promowania własnego ośrodka narciarskiego lub powiązanych usług, a mianowicie, ale nie tylko, dla kampanii promocyjnych, zajęć, wynajmu sprzętu i zakwaterowania; (3) kiedy uruchomiamy promocję w powiązaniu z partnerem w celu wysyłania informacji promocyjnych.

Informacje nieosobowe, takie jak w pełni anonimowe zbiory danych zawierające zagregowane informacje o użytkowaniu usług SNOWPASS lub statystyki dotyczące podróży na poziomie trendu, mogą być udostępniane przez nas stronom trzecim. Jak opisano powyżej, firmy reklamowe innych firm mogą gromadzić informacje nieosobowe od użytkownika za pośrednictwem plików cookie i innych narzędzi śledzących podczas korzystania z usług SNOWPASS.

Udostępnianie Twoich informacji FIS-owi (Międzynarodowa Federacja Narciarska)

FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) integruje sieć partnerów SNOWPASS w obszarze partnerstwa produktu SNOWPASS CARD, który promuje rozwój praktyki wypoczynku w sportach zimowych.

Korzystając z usług SNOWPASS użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SNOWPASS udostępnia jego dane osobowe FIS, do przetwarzania poza kontrolą SNOWPASS i do własnych celów, a mianowicie, ale nie wyłącznie, wysyłania informacji promocyjnych i do celów marketingu bezpośredniego.

Użytkownik rozumie również i akceptuje fakt, że niektóre dane osobowe udostępniane FIS mogą umożliwić identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej w świecie offline, takie jak imię, nazwisko, e-mail, data urodzenia, adres i kraj.

Państwa dane osobowe zostaną ujawnione zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 47 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 ("GDPR").

Ujawnianie informacji z powodów prawnych i innych

Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jest to konieczne do egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług lub innych umów, lub potencjalnemu nabywcy lub ostatecznemu nabywcy, jeśli sam SNOWPASS (lub część naszej działalności) zostanie sprzedany. Możemy również ujawnić Twoje dane, jeśli to konieczne, w celu zapobiegania, wykrywania lub ścigania nielegalnych lub podejrzewanych nielegalnych działań lub zapobiegania innym szkodom lub w odpowiedzi na działania prawne przeciwko nam lub w celu wyegzekwowania naszych praw i roszczeń.

W jaki sposób SNOWPASS chroni moje dane osobowe?

Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, które są naszym najwyższym priorytetem i ograniczamy dostęp do nich tylko do tych pracowników SNOWPASS, którzy muszą się z nimi skontaktować, aby spełnić swoją rolę i umożliwić świadczenie usług SNOWPASS.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie będzie całkowicie bezpieczne i dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które udostępniasz nam na własne ryzyko.

Gdzie SNOWPASS przechowuje moje informacje?

Informacje, które zbieramy od Ciebie, są przechowywane na bezpiecznych serwerach w różnych miejscach na całym świecie. Jednak wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, są przechowywane tylko na serwerach znajdujących się w USA lub Europie. Niezależnie od lokalizacji zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa wszelkich informacji przechowywanych na naszych serwerach.

Czy SNOWPASS używa plików cookie lub innych narzędzi śledzących?

Używamy kombinacji plików cookie i podobnych technologii śledzenia do zbierania, zgodnie z niniejszą polityką, nieosobowych danych użytkownika dotyczących sposobu korzystania z usług SNOWPASS. Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z tych technologii przez usługi SNOWPASS można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Jak wyjaśniono powyżej, reklamodawcy będący stronami trzecimi będą również gromadzić dane nieosobowe za pomocą plików cookie i podobnych technologii w celu wyświetlania odpowiednich reklam zarówno w usługach SNOWPASS, jak i na innych platformach osób trzecich podczas poruszania się po sieci, w tym na różnych różnych urządzeniach. Możesz być w stanie kontrolować, w jaki sposób te technologie są stosowane do Ciebie za pomocą ustawień w przeglądarce lub w systemie operacyjnym telefonu komórkowego.

Czy platformy stron trzecich są zgodne z niniejszymi zasadami?

Usługi SNOWPASS zawierają linki do stron internetowych i aplikacji osób trzecich i mogą czasami dać możliwość eksportowania informacji na te platformy. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności takich stron internetowych osób trzecich. Gdy użytkownik opuszcza lub w inny sposób zaprzestaje korzystania z usług SNOWPASS lub przekazuje informacje z usług SNOWPASS na platformę innej firmy, zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi politykami prywatności każdej platformy zewnętrznej, której zezwolisz na zbieranie informacji.

SNOWPASS radzi o dzieciach

Zachęcamy rodziców do monitorowania i nadzorowania działań on-line swoich dzieci oraz do rozważenia korzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej dostępnych od usług on-line i producentów oprogramowania, które pomagają zagwarantować przyjazne dzieciom środowisko internetowe. Narzędzia te zapobiegają ujawnianiu przez dzieci ich nazwy, adresu i innych danych osobowych bez zgody rodziców.

Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych osobowych lub zarządzać nimi?

Jeśli utworzyłeś konto w SNOWPASS, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub zarządzać nimi, kontaktując się z nami w dowolnym momencie. Możesz także zrezygnować z otrzymywania e-maili , w tym e-maili marketingowych, wysyłając nam e-mail na adres info@snowpass.com

Kontakt z nami

Chętnie udzielimy Ci szczegółow na temat danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w dowolnym momencie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami pod adresem info@snowpass.com lub listownie, oznaczone na uwagę „Chief Legal Officer”, do:

SNOWPASS, Lda.,

Rua Quinta dos Medronheiros, 20

2820-486 Charneca da Caparica

Portugal

Polityka Cookie

Gdy odwiedzasz SNOWPASS lub korzystasz z naszych usług, automatycznie otrzymujesz jeden lub więcej plików cookie. Głównym celem korzystania z plików cookie jest zapewnienie optymalnego dostarczania naszych usług. Ponadto używamy plików cookie innych firm do statystyk i analizowania zachowań użytkowników. Ta polityka wyjaśnia bardziej szczegółowo rodzaje plików cookie, których używamy, cele, w których z nich korzystamy oraz sposób blokowania i usuwania takich plików cookie.

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik pobrany na urządzenie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do niektórych stron internetowych. Pliki cookie są następnie przesyłane z powrotem do strony źródłowej podczas każdej kolejnej wizyty. Są one użyteczne, ponieważ pozwalają stronie internetowej rozpoznać przeglądarkę internetową lub urządzenie użytkownika.

Blokowanie i usuwanie plików cookie

Twoja przeglądarka może dać Ci możliwość zablokowania lub usunięcia plików cookie, jeśli chcesz to zrobić. Więcej informacji można znaleźć w menu „Pomoc” w przeglądarce. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych, w tym naszych. Dlatego zalecamy zezwolenie na używanie plików cookie podczas korzystania z naszych stron internetowych.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie na naszych stronach internetowych mogą być ustawiane przez nas, osoby trzecie na podstawie umowy z nami lub przez niezależne strony trzecie, takie jak reklamodawcy.

Nasza strona korzysta z ciasteczek „sesyjnych” i „trwałych”. „Sesyjne” pliki cookie pamiętają informacje od strony do strony w celu filtrowania i uzupełniania wyszukiwań przed ich usunięciem po zakończeniu sesji. „Trwałe” pliki cookie umożliwiają naszym stronom internetowym rozpoznanie Ciebie, gdy odwiedzasz nas ponownie, i pozostają przechowywane na komputerze do czasu ich usunięcia lub do momentu osiągnięcia określonej daty ważności. Trwałe pliki cookie umieszczone na Twoim komputerze w wyniku korzystania z naszych stron internetowych nigdy nie będą przechowywane dłużej niż 2 lata od daty ostatniej wizyty.

Poniższy tekst przedstawia różne typy plików cookie, z których korzystamy, dlaczego my (lub odpowiednie osoby trzecie) z nich korzystamy i zawiera informacje, których można użyć do kontroli i dowiedzenia się więcej o plikach cookie używanych na naszej stronie.

Typ pliku cookie - dlaczego go używamy i dodatkowe informacje

Niezbędne - niezbędne pliki cookie, jak sugeruje ich nazwa, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają nam zapamiętanie Twoich wyborów między stronami, takich jak trasy, daty i liczba narciarzy, co oznacza, że ​​możemy przekazać te informacje naszym partnerom rezerwującym bez konieczności ponownego ich wprowadzania.

Wydajność / Doświadczenie użytkownika - Używamy plików cookie, aby upewnić się, że nasza strona internetowa działa zgodnie z potrzebami i aby upewnić się, że prawidłowe wyniki ośrodków narciarskich są dostarczane zgodnie z Twoimi wyborami. Używamy również plików cookie, aby zwiększyć Twoje doświadczenie, rozpoznając, czy jesteś pierwszym gościem i pamiętasz swoje preferencje (takie jak język lub typ waluty) i poprzednie wyszukiwania.

Optymalizacja - pliki cookie umożliwiające optymalizację pozwalają nam widzieć i śledzić anonimowe dane dotyczące użytkowania, takie jak trendy kliknięć, dzięki czemu możemy być pewni, że witryna oferuje niezmiennie funkcjonalne i przyjemne doświadczenie.

Używamy zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam w optymalizacji.

Reklama - Nasza strona internetowa zawiera reklamy, które są dla Ciebie odpowiednie, wyświetlając reklamy oparte na zainteresowaniach. Korzystamy również z rozwiązań reklamowych dostarczonych przez strony trzecie wymienione poniżej, aby wyświetlać reklamy związane z usługami SNOWPASS, gdy użytkownik znajduje się na innych stronach internetowych.

Te dopasowane reklamy są obsługiwane przez osoby trzecie korzystające z plików cookie, które będą śledzić twoje zachowanie w sieci, wykorzystując anonimowe dane statystyczne, a nie dane osobowe, w tym informacje dotyczące korzystania z usług SNOWPASS, lokalizacji i cech demograficznych. Reklamodawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać pliki cookie, aby zapewnić wyświetlanie odpowiednich reklam, aby zapobiec dwukrotnemu wyświetlaniu tych samych reklam temu samemu użytkownikowi i zapewnić, że reklamy są odpowiednio dobrane i nie umniejszają Twojemu doświadczeniu na stronie internetowej.

Analytics - Używamy również plików cookie do monitorowania i lepszego zrozumienia sposobu korzystania z naszych stron internetowych i usług, co z kolei pozwala zoptymalizować doświadczenie użytkownika i zbudować stronę internetową, która odpowiada potrzebom naszych użytkowników i prowadzi w kierunku naszej działaności biznesowej. Korzystamy z Google Analytics, który przechowuje pliki cookie na Twoim urządzeniu w celu generowania anonimowych raportów i statystyk.

Google przechowuje te informacje zgodnie z ich polityką prywatności.

Używamy również AppDynamics do analizy informacji o wydajności naszej strony.

Ogólne zalecenia

Istnieje kilka użytecznych narzędzi i zasobów, których możesz użyć do kontrolowania prywatności w Internecie, na przykład za pomocą opcji Twoich wyborów online. Szczególnie zalecamy zapoznanie się z funkcjami prywatności i ustawieniami używanej przeglądarki.Warunki świadczenia usług i ogólne warunki sprzedaży

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2019 r

Warunki świadczenia usług

Kim jesteśmy?

SNOWPASS jest globalną firmą, która zapewnia natychmiastowe usługi wyszukiwania w ośrodkach narciarskich online (w tym między innymi kartę SNOWPASS CARD) użytkownikom na całym świecie za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji lub innych platform („SNOWPASS Platformy”). SNOWPASS nie jest ośrodkiem narciarskim i nie odpowiada za obiekty narciarskie w partnerskich ośrodkach narciarskich. Wszystkie te usługi są świadczone przez osoby trzecie i są objęte warunkami określonymi przez te osoby trzecie. Usługi SNOWPASS i platformy SNOWPASS są świadczone przez SNOWPASS, LDA., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Portugalii o numerze rejestracyjnym 514 818 174. Dane firmy, w tym adres pocztowy i zarejestrowany adres, są dostępne na stronie www.snowpass.com.

Warunki

Niniejsze warunki („Warunki”) regulują dostęp do i korzystanie z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS oraz, wraz z naszą Polityką prywatności, stanowią umowę prawną między użytkownikiem a SNOWPASS. Pobierając, uzyskując dostęp lub korzystając z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS, zakładamy, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na te warunki i politykę prywatności. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, według naszego uznania. W razie potrzeby zostaniesz poproszony o potwierdzenie akceptacji niniejszych warunków.

Niektóre usługi SNOWPASS i / lub platformy SNOWPASS (na przykład nasze produkty B2B „SNOWPASS dla firm”) zapewniają różne warunki korzystania z tych usług.

Korzystanie z usług SNOWPASS

Usługi SNOWPASS i platformy SNOWPASS mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w uzasadnionych celach. W związku z akceptacją przestrzegania niniejszych warunków, udzielamy Państwu nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na transfer, dostęp i korzystanie z usług SNOWPASS i/lub platform SNOWPASS wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. W szczególności, udzielamy tej licencji, jeśli zgadzasz się nie:

 1. Korzystać z usług SNOWPASS i/lub platform SNOWPASS w celu nieodpowiedniego, nielegalnego celu lub publikowania, udostępniania lub przekazywania jakichkolwiek (i) zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych lub budzące zastrzeżenia materiałów; (II) narusza poufność lub prywatność jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej; (III) które są publikowane, udostępniane lub przekazywane w celu reklamy lub promowania siebie lub osoby trzeciej; lub (IV) jest mylące lub fałszywe, jeśli chodzi o Twoją tożsamość lub sugeruje, że jesteś sponsorowany przez, powiązany lub połączony z SNOWPASS;
 2. Korzystać z usług SNOWPASS i/lub platform SNOWPASS w jakimkolwiek celu komercyjnym lub w jakikolwiek sposób, który mógłby naruąć lub zdyskredytować SNOWPASS;
 3. Dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego lub dekompilacji oprogramowania, aplikacji, uaktualnień lub sprzętu istniejącego lub dostępnego za pośrednictwem usług i/lub platform SNOWPASS, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo;
 4. Kopiować, rozpowszechniać, publicznie komunikować, sprzedawać, wynajmować, wypożyczać lub korzystać z usług SNOWPASS i/lub platform SNOWPASS, lub próbować naruszyć lub odblokować wszelkie środki bezpieczeństwa stosowane w celu zapobieżenia lub ograniczenia dostępu do lub korzystania z usług SNOWPASS i/lub platform SNOWPASS;
 5. Wykorzystywać lub ingerować w usługi SNOWPASS i/lub platformy SNOWPASS w sposób, który może uszkodzić, wyłączyć, przeciążać, unieważnić lub zagrozić naszym systemom lub bezpieczeństwu lub kolidować z innymi użytkownikami;
 6. Przesyłać lub transmitować za pośrednictwem dowolnych usług SNOWPASS i/lub platform SNOWPASS jakiegokolwiek złośliwego kodu programu, wirusa, ataku blokującego usługi lub spamu, robaka, konia trojańskiego, klucza autoryzacji, narzędzia kontroli licencji lub blokady oprogramowania;
 7. Usuwać, zmieniać lub zastępować żadnych informacji o prawach własności, znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub innych nazw pochodzenia w usługach SNOWPASS i/lub platformach SNOWPASS lub próbować przekazywać usługi SNOWPASS i/lub platformy SNOWPASS jako produkt innego podmiot inny niż SNOWPASS;
 8. Używać dowolnego programu lub automatycznej aplikacji do skanowania, kopiowania, indeksowania, sortowania lub wykorzystywania usług SNOWPASS i/lub platform SNOWPASS lub ich części;

Jeśli zarejestrujesz się do jakiejkolwiek funkcji lub korzystania z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS, które wymagają użycia konta dostępu i hasła, zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za zachowanie swojego hasła i danych dostępu w poufności i bezpieczeństwie. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że bezpieczeństwo Twoich danych dostępu zostało naruszone, poinformuj nas o tym jak najszybciej;

Jeśli jakikolwiek element usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS jest hostowany na stronie internetowej osoby trzeciej (na przykład na Facebooku lub dowolnej innej witrynie społecznościowej) i istnieją oddzielne warunki korzystania z tej strony internetowej osoby trzeciej, zgadzasz się w pełni przestrzegać tych warunków;

Dzielenie się informacjami z nami

Prywatność jest dla nas sprawą bardzo poważną i zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane do lub za pośrednictwem usług SNOWPASS i/lub platform SNOWPASS mogą być przez nas wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że wszystkie dane osobowe, które nam Państwo przekazują, są prawdziwe i aktualne oraz że uzyskał wszystkie niezbędne uprawnienia, licencje lub zatwierdzenia, aby umożliwić nam korzystanie z takich informacji zgodnie z niniejszymi warunkami i naszą polityką prywatności.

 1. Jeśli usługi SNOWPASS i / lub platformy SNOWPASS umożliwiają publikowanie, przesyłanie, transmitowanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek informacji, obrazów, filmów lub innych danych za pomocą SNOWPASS lub innych użytkowników SNOWPASS („Treści użytkownika”), ponosisz pełną odpowiedzialność za treści użytkownika, które przesyłasz i które reprezentujesz, i zgadzasz się nie udostępniać treści, do których nie masz odpowiednich uprawnień lub prawa do udostępniania, i za które nie możesz zagwarantować licencji, o której mowa w akapicie poniżej;
 2. Podczas gdy wszystkie prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek Treści użytkownika są przechowywane przez Ciebie lub Twoich licencjodawców, oświadczasz, że udzielasz SNOWPASS i naszym partnerom niewyłącznej, stałej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, zbywalnej i podlegającej sublicencji licencji na korzystanie, powielanie elektroniczne lub w przeciwnym razie wyświetlać, rozpowszechniać, modyfikować, dostosowywać, publikować, tłumaczyć i tworzyć prace pochodne z dowolnych Treści użytkownika (innych niż dane osobowe), w tym w celach reklamowych i marketingowych.
 3. Usługi SNOWPASS i/lub platformy SNOWPASS nie są zobowiązane do przechowywania, zatrzymywania, publikowania lub udostępniania treści użytkownika przesłanych przez Ciebie. Jeśli podasz nam sugestie, komentarze, ulepszenia, pomysły lub inne opinie („Opinie”), oświadczasz, że przypisujemy własność wszystkich praw własności intelektualnej w tej opinii i potwierdzamy, że możemy wykorzystywać i dzielić się tą opinią w jakimkolwiek celu w naszego uznania.

Udostępnianie Twoich informacji FIS-owi (Międzynarodowa Federacja Narciarska)

FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) integruje sieć partnerów SNOWPASS w obszarze partnerstwa produktu SNOWPASS CARD, który promuje rozwój praktyki wypoczynku w sportach zimowych.

Korzystając z usług SNOWPASS użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SNOWPASS udostępnia jego dane osobowe FIS, do przetwarzania poza kontrolą SNOWPASS i do własnych celów, a mianowicie, ale nie wyłącznie, wysyłania informacji promocyjnych i do celów marketingu bezpośredniego.

Użytkownik rozumie również i akceptuje fakt, że niektóre dane osobowe udostępniane FIS mogą umożliwić identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej w świecie offline, takie jak imię, nazwisko, e-mail, data urodzenia, adres i kraj.

Państwa dane osobowe zostaną ujawnione zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 47 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 ("GDPR").

Własność SNOWPASS

O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, wszystkie prawa własności intelektualnej, które obejmują między innymi prawa autorskie (w tym prawa autorskie do oprogramowania komputerowego), patenty, znaki towarowe lub nazwy handlowe, prawa do projektowania, dane, know-how, tajemnice handlowe i poufność prawa do usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS (łącznie „Prawa własności intelektualnej”) są w posiadaniu lub są licencjonowane dla SNOWPASS. Korzystając z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS, nie uzyskasz żadnych praw, tytułów ani udziałów w związku z usługami SNOWPASS i / lub platformami SNOWPASS lub prawami własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonej licencji na korzystanie z usług SNOWPASS i SNOWPASS Platformy przyznane zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik potwierdza również, że nie ma prawa dostępu do żadnego aspektu usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS w formacie kodu źródłowego.

Własność innych osób

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie są naruszane przez jakąkolwiek treść usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS, prześlij pisemne zawiadomienie o takim naruszeniu do info@snowpass.com

Informacja o gwarancji

Korzystanie z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS odbywa się na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez prawo nie gwarantujemy, że usługi SNOWPASS i / lub platformy SNOWPASS (a) są dokładne, kompletne lub aktualne; (b) będą zawsze dostępny; (c) spełnią twoje oczekiwania; lub (d) są bezpieczne i wolne od błędów, awarii, wad, wirusów lub złośliwego oprogramowania.

Nabycie karty SNOWPASS CARD z SNOWPASS

SNOWPASS nie jest ośrodkiem narciarskim, a usługi, z których korzystasz za pośrednictwem karty SNOWPASS CARD, są świadczone przez osoby trzecie („Ośrodki narciarskie”). SNOWPASS CARD umożliwia dostęp do partnerskich ośrodków narciarskich, ale warunki obowiązujące w ośrodkach narciarskich („Warunki ośrodka narciarskiego”) określają Twoje prawa do ośrodka narciarskiego i odpowiedzialność ośrodka narciarskiego przed tobą w przypadku problemów. Zgadzasz się w pełni przestrzegać wszystkich warunków ośrodka narciarskiego. Przyjmujesz do wiadomości, że naruszenie warunków ośrodka narciarskiego może skutkować anulowaniem karty SNOWPASS CARD.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze Warunki określają pełny zakres obowiązków i odpowiedzialności SNOWPASS w odniesieniu do Usług i Platform SNOWPASS.

SNOWPASS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy zawarte z osobą trzecią w wyniku korzystania z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS (w tym, bez ograniczeń, dowolnego ośrodka narciarskiego). Jeśli usługi SNOWPASS i / lub platformy SNOWPASS zawierają linki do innych stron internetowych i funkcji dostarczanych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron internetowych lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty, które mogą wynikać z ich użytkowania.

Możesz przeglądać materiały reklamowe przesłane przez osoby trzecie w ramach usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS. Każdy poszczególny reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich materiałów reklamowych, a SNOWPASS nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych, w tym między innymi wszelkie błędy, pominięcia lub nieścisłości w nich zawarte. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo (wraz z naszymi administratorami, dyrektorami, pracownikami, przedstawicielami, podmiotami stowarzyszonymi, dostawcami i osobami trzecimi) nie ponosimy odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek nieścisłości lub pominięcia w treściach wyświetlanych na lub za pośrednictwem usług SNOWPASS i / lub Platformy SNOWPASS; lub (b) jakiejkolwiek klęski żywiołowej, wypadku, opóźnienia lub jakiejkolwiek specjalnej, przykładowej, karnej, pośredniej, przypadkowej lub wtórnej straty lub szkody (w tym, ale nie ograniczając się do utraty zysków lub oszczędności) lub na podstawie umowy, w tym zaniedbania) lub bezpośredniej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z dostępem użytkownika do korzystania lub niemożności dostępu lub korzystania z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS lub jakichkolwiek treści w nich zawartych. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona przez prawo.

Twoja odpowiedzialność wobec nas

Zgodnie z niniejszymi Warunkami będziesz odpowiedzialny wobec nas za wszelkie działania, roszczenia, procedury, koszty, szkody, straty i wydatki (w tym, ale nie wyłącznie, koszty prawne) poniesione przez nas lub przez naszą grupę i każdego z naszych administratorów, urzędników , pracowników i agentów wynikających z lub związanych z korzystaniem z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS lub z naruszeniem niniejszych Warunków.

Postanowienia ogólne

Przyjmujesz do wiadomości, że nieautoryzowane korzystanie z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS może spowodować nieodwracalne szkody i straty dla SNOWPASS i / lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców, dla których straty finansowe byłyby niewystarczające. W związku z tym, w przypadku nieuprawnionego użycia, my i nasi partnerzy i / lub licencjodawcy (stosownie do przypadku) mają prawo, oprócz innych dostępnych środków prawnych, do natychmiastowego wszczęcia postępowania sądowego przeciwko tobie, zabraniając korzystania z usług SNOWPASS i / lub platformy SNOWPASS. Nieważność lub nieprzestrzeganie któregokolwiek z tych postanowień (w całości lub w części) niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność i wykonalność wszystkich innych postanowień (w całości lub w części). Wszystkie lub dowolne części postanowień uznanych za nieważne przez właściwy sąd są uważane za usunięte z niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki są dla Ciebie osobiście. Nie masz prawa do przeniesienia niniejszych Warunków, w całości lub w części, na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody.

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Tobą a nami i zastępują wszystkie warunki, umowy i uzgodnienia dotyczące korzystania z usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS. Będziemy działać natychmiast, jeśli pojawią się dowody jakichkolwiek Treści użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki. Jeśli dowiesz się lub podejrzewasz jakiekolwiek nielegalne działania lub wiesz lub podejrzewasz, że Twoja praca została naruszona, powiadom nas na adres podany poniżej, pod opieką naszego „Chief Legal Officer”. Jakiekolwiek niepowodzenie z naszej strony w egzekwowaniu któregokolwiek z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się ich ani prawa do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków.

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą nie tylko sprzedaży SNOWPASS CARDS na stronie internetowej www.snowpass.com, ale także stron internetowych osób trzecich, które do niej przekierowują.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat SNOWPASS lub uzyskać sugestie dotyczące ulepszenia usług SNOWPASS i / lub platform SNOWPASS, skontaktuj się z nami: info@snowpass.com


Ogólne warunki sprzedaży

1. Obiekt i opis

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają na celu uregulowanie relacji między SNOWPASS, LDA, firmą z siedzibą w Rua Quinta dos Medronheiros, nr 20, 2820-486 Charneca da Caparica, Portugalia, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną i zarejestrowaną w Portugalii, o numerze rejestracyjnym 514818174, zarejestrowanym w Urzędzie Rejestrów Handlowych Almada, a Użytkownikiem strony internetowej www.snowpass.com

1.2. Strona internetowa www.snowpass.com proponuje produkty lub usługi, które mogą zostać nabyte przez Ciebie zgodnie z niniejszymi Warunkami i warunkami ogólnymi oraz innymi stosownymi elementami zawartymi w tej witrynie. Przed przystąpieniem do zakupu jakiegokolwiek produktu lub usługi, Użytkownik jest świadomy opisu i warunków oferty, do których to samo dotyczy, zdefiniowanych i zamieszczonych na www.snowpass.com

1.3. Użytkownik witryny musi być pełnoletni lub należycie upoważniony przez swoich przedstawicieli prawnych. Elementy i informacje przekazywane przez nią wywołują pełne skutki prawne, uznając jednocześnie ważność i skuteczność zakupów elektronicznych i w żadnym wypadku nie mogą być oparte na braku podpisu jako podstawy do niezgodności zobowiązań lub zwolnienia z odpowiedzialności.

2. Rejestracja użytkownika

2.1. Aby uzyskać dostęp do voucherów kart SNOWPASS CARD promowanych na stronie internetowej SNOWPASS, użytkownik może przystąpić do rejestracji, poprzez dostęp do strony www.snowpass.com

2.2. Dane rejestracyjne użytkownika powinny być ściśle poufne, a użytkownik nie powinien w szczególności ujawniać ich stronom trzecim ani poruszać się w warunkach umożliwiających ich dekodowanie i kopiowanie przez osoby trzecie, a dostęp lub korzystanie z obszaru Użytkownika, jest Twoją wyłączną odpowiedzialnością.

2.3. Dane osobowe lub dane wprowadzone w każdym z pól formularza muszą być dokładne, a użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania informacji w swoim obszarze użytkownika.

2.4. SNOWPASS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłość informacji dostarczonych przez Użytkownika, która odpowiada na dokładność i precyzję dostarczonych informacji i danych osobowych.

2.5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania SNOWPASS, w przypadku nieautoryzowanego korzystania z jego obszaru Użytkownika, a także do nieautoryzowanego dostępu do swojego konta za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres info@snowpass.com.

3. Akceptacja ogólnych warunków użytkowania

3.1. W kontekście procesu zakupu Użytkownik musi zaakceptować warunki użytkowania dostępne na stronie www.snowpass.com, potwierdzając odpowiedni klucz.

3.2. Bez uprzedzenia i niezależnie od tego, co jest wymienione w powyższym punkcie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za każdym razem, gdy korzysta ze strony internetowej www.snowpass.com, zgadza się na Warunki bieżącego użytkowania.

3.3. Ogólne warunki użytkowania mogą być dostępne, drukowane lub przechowywane lokalnie w dowolnym czasie i na dowolnym trwałym nośniku.

3.4. Akceptując Ogólne Warunki Użytkowania, Użytkownik upoważnia SNOWPASS do wysyłania wiadomości promocyjnych za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji o charakterze informacyjnym, odnoszących się do dostępnych promocji lub do udostępnienia na stronie internetowej www.snowpass.com. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec wysyłania takich wiadomości, musi to zrobić na stronie internetowej www.snowpass.com, za pomocą dostępnych środków.

4. SNOWPASS CARD - Opis produktu

4.1. Karta SNOWPASS CARD to karnet narciarski dla wielu krajów, ważny na sezon narciarski 2019/2020 w gwarantowanym okresie, a jego akceptacja w partnerskich ośrodkach narciarskich lub grupach ośrodków narciarskich jest gwarantowana na podstawie pisemnych umów między SNOWPASS a każdym ośrodkiem narciarskim lub grupą ośrodków narciarskich.

4.2. W sezonie narciarskim 2019/2020 można jej używać od 01.11.2019 r. do 25.04.2020 r., podporządkowana jest do każdego indywidualnego terminu otwarcia w partnerskich ośrodkach narciarskich.

4.3. Karta SNOWPASS CARD jest osobistą i niezbywalną kartą, której imię, nazwisko, zdjęcie i data urodzenia posiadacza mogą być wymieniane w każdym partnerskim ośrodku narciarskim na odpowiedni karnet narciarski na wybrane dni narciarskie (z limitem do 10 dni w każdym ośrodku narciarskim lub grupie ośrodków narciarskich).

4.4. Oprócz partnerskich ośrodków narciarskich, niektóre firmy posiadające umowy z SNOWPASS mogą oferować inne korzyści posiadaczom karty SNOWPASS CARD.

5. SNOWPASS CARD - Kategorie wiekowe

5.1. W przypadku efektów wyboru odpowiedniej KARTY SNOWPASS należy wziąć pod uwagę datę urodzenia:

Małe dziecko: urodzone w latach 2016-2019 (włącznie)

Dziecko: urodzone w latach 2007-2015 (włącznie)

Dorosły: urodzony przed 2006 r. (Włącznie)

6. SNOWPASS CARD - Okres sprzedaży

6.1. W sezonie narciarskim 2019/2020 karty SNOWPASS CARD będą dostępne w sprzedaży między 12.05.2019 a 31.12.2019.

7. SNOWPASS CARD - Kanał sprzedaży

7.1. KARTY SNOWPASS CARD można sprzedawać za pośrednictwem kilku kanałów:

a) Online za pośrednictwem platformy cyfrowej SNOWPASS na www.snowpass.com

b) online za pośrednictwem cyfrowej platformy partnerskich ośrodków narciarskich;

c) Online za pośrednictwem platformy cyfrowej innych partnerów;

d) fizycznie, w punktach sprzedaży innych partnerów, sklepów i ośrodków narciarskich, poprzez sprzedaż voucherów;

e) jakikolwiek podmiot, jeśli został wcześniej autoryzowany przez SNOWPASS;

8. Nabycie karty SNOWPASS CARD

8.1 Aby rozpocząć zakup karty SNOWPASS CARD na stronie internetowej SNOWPASS, Użytkownik musi przestrzegać następujących procedur:

 • - Wybrać produkty;
 • - Zakończyć zakup odpowiednią płatnością;
 • - Potwierdzić akceptację ogólnych warunków korzystania z www.snowpass.com;

8.2 Vouchery odpowiadające zakupionym kartom SNOWPASS CARD zostaną udostępnione Użytkownikowi po sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi ustalonymi wymaganiami lub założeniami.

8.3 Voucher odpowiadający zakupionej karcie SNOWPASS CARD zostanie wysłany na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika.

8.4 Po otrzymaniu voucheru, w ciągu 30 dni, SNOWPASS wyśle ​​wiadomość e-mail z linkiem, na którym Użytkownik powinien uzyskać dostęp i wypełnić wymagane dane oraz przesłać zdjęcie, aby otrzymać cyfrową kartę SNOWPASS CARD.

8.5 Przed sezonem narciarskim 2019/2020 użytkownik otrzyma fizyczną kartę SNOWPASS CARD, na adres podany przez użytkownika, która pozwala na korzystanie z partnerskich ośrodków narciarskich lub grup ośrodków narciarskich.

8.6 W sezonie narciarskim 2019/2020 Użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim dostawcą usług (ośrodek narciarski) w momencie przybycia i odebrać wraz z nimi karnet narciarski, chyba że inaczej wskazano na stronie internetowej www.snowpass.com lub w opisanych warunkach na stronie internetowej odpowiedniego ośrodka narciarskiego.

9. KARTA SNOWPASS CARD - Warunki voucheru

9.1 Wszystkie vouchery wysyłane na adres e-mail Użytkownika zawierają kody bezpieczeństwa, które gwarantują ich unikatowość.

9.2 Powielanie, edytowanie lub manipulowanie kuponami jest niedozwolone. W przypadku uzasadnionego podejrzenia któregokolwiek z tych działań, SNOWPASS zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków, które uzna za stosowne, w szczególności z odpowiednim partnerskim ośrodkiem narciarskim i właściwymi władzami.

10. SNOWPASS CARD - Warunki karty

10.1 Usługa odpowiadająca karcie SNOWPASS CARD może być używana tylko w partnerskich ośrodkach narciarskich lub grupie ośrodków narciarskich. Oprócz partnerskich ośrodków narciarskich, niektóre firmy posiadające umowy ze SNOWPASS mogą oferować inne korzyści posiadaczom karty SNOWPASS CARD.

10.2 Karta SNOWPASS CARD uprawnia Użytkownika do korzystania z usług każdego partnerskiego ośrodka narciarskiego / grypy ośrodków narciarskich, do którego się odnosi, w terminach określonych w tym celu.

10.3 Karta SNOWPASS CARD jest ważna przez cały okres od 01.11.2019r. do 25.04.2020r., z zastrzeżeniem dat otwarcia i zamknięcia partnerskich ośrodków narciarskich.

10.4 Kartę SNOWPASS CARD należy wymienić w każdym partnerskim ośrodku narciarskim, bez dodatkowych kosztów, za odpowiedni karnet narciarski na żądaną liczbę dni narciarskich. Jednakże ogólne warunki ośrodków narciarskich, dotyczące fizycznego wsparcia karnetów narciarskich, mogą być stosowane.

10.5 Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że niektóre jego dane osobowe muszą zostać udostępnione partnerskim ośrodkom narciarskim / grupom ośrodków narciarskich, a także innym partnerom SNOWPASS, aby SNOWPASS mógł zapewnić lepszą obsługę.

10.6 Każdy partnerski ośrodek narciarski może zweryfikować kartę SNOWPASS CARD w dowolnym momencie jej użytkowania, aby upewnić się, że jest przed osobą, która jest uprawniona do tego oraz może zażądać przedstawienia dokumentu identyfikacyjnego w tym procesie.

10.7 Karta SNOWPASS CARD ma limit 10 dni użytkowania (konsekutywny lub interpolowany) w każdym partnerskim ośrodku narciarskim lub grupie ośrodków narciarskich, bez ograniczeń czasowych.

10.8 Ośrodki narciarskie, które są częścią wymienionych poniżej grup ośrodków narciarskich, dzielą limit 10 dni w ramach tej grupy. Posiadacz karty SNOWPASS CARD ma prawo do jazdy na nartach do 10 dni w grupie ośrodków narciarskich, wybierając sposób rozdzielenia limitu 10 dni między ośrodkami narciarskimi tej grupy.

 • - FVG (Kanin, Zoncolan, Piancavallo, Ravascletto, Forni di Sopra, Tarvisio, Sauris, Sella Nevea)
 • - PSB (Champex Lac, La Fouly)
 • - Rousses (Massif des Tuffes, Massif de la Serra, Noirmont, La Dôle)
 • - Mercantour (Auron, Isola 2.000)

10.9 Oprócz partnerskich ośrodków narciarskich, niektóre dodatkowe ośrodki narciarskie mogą zaakceptować kartę SNOWPASS CARD, w którym to przypadku ich użycie będzie podlegać niższemu limitowi dni. Te dodatkowe ośrodki narciarskie muszą być wymienione na stronie internetowej SNOWPASS, aby zostać uznanymi za partnerów.

10.10 SNOWPASS CARD nie obejmuje ubezpieczenia ratunkowego. W przypadku, gdy Użytkownik chce dodać takie ubezpieczenie, powinien poinformować ośrodek narciarski i zapłacić odpowiednie dodatkowe koszty za usługę.

10.11 W przypadku niewykorzystania karty SNOWPASS CARD, jej posiadacz nie będzie uprawniony do żadnego zwrotu, nawet jeśli nieużywanie nastąpiło z powodu siły wyższej, takiej jak choroba lub wypadek.

10.12 SNOWPASS zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy związanych z zakupem karty SNOWPASS CARD i do anulowania umowy, w dowolnym momencie i według własnego uznania, bez prawa Użytkownika do jakiegokolwiek innego odszkodowania.

10.13 W przypadku utraty lub kradzieży karty SNOWPASS CARD, jej posiadacz niezwłocznie informuje SNOWPASS, podając numer zagubionej karty i żądając jej natychmiastowego anulowania i wydania nowej karty.

10.14 W przypadku zagubienia lub kradzieży karty SNOWPASS CARD, wydanie i wysłanie nowej karty wiąże się z kosztem w wysokości 50 EURO (lub równowartości w walucie lokalnej), który zostanie naliczony przez SNOWPASS z tytułu jego wymiany, z powodu opłat administracyjnych i kosztów przesyłki.

10.15 Każda karta SNOWPASS CARD jest osobista i niezbywalna. Nie można jej przekazywać, nawet bezpłatnie, ani też nie można jej zmieniać. Jej posiadacz rozumie i akceptuje, że wszelkie nadużycia, jak również korzystanie z usług osób trzecich, będą karane i spowodują wycofanie karty, powodując jej natychmiastowe anulowanie.

10.16 Każda próba użycia karty SNOWPASS CARD, która nie jest zgodna z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Warunkami Sprzedaży, będzie uważana za niezgodne z prawem. W przypadku wykrycia nieuczciwego użytkowania, kosztem 895,00 EURO (lub równowartości w lokalnej walucie) zostanie obciążony każdy użytkownik, który dokona tego. Ponadto przestępcy mogą podlegać odpowiedzialności cywilnej i karnej.

11. SNOWPASS CARD – Partnerskie ośrodki narciarskie / grupy ośrodków narciarskich

11.1 Lista partnerskich ośrodków narciarskich / grup ośrodków narciarskich jest dostępna od 8 maja 2019 r. na stronie internetowej www.SNOWPASS.com

11.2 Lista partnerskich ośrodków narciarskich / grup ośrodków narciarskich może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie, a kolejne ośrodki narciarskie / grupy ośrodków narciarskich mogą dołączyć do grupy partnerskich ośrodków narciarskich SNOWPASS CARD.

11.3 Korzystanie z partnerskich ośrodków narciarskich, wszystkich ich systemów operacyjnych i otwartego wyposażenia wyciągów jest gwarantowane posiadaczom kart SNOWPASS CARD, zgodnie z pisemnymi zobowiązaniami umownymi uprzednio uzgodnionymi ze SNOWPASS.

11.4 Posiadacze karty SNOWPASS CARD rozumieją i akceptują, że taki dostęp zależy od dat otwarcia i zamknięcia ośrodków narciarskich w sezonie narciarskim oraz że SNOWPASS i partnerskie ośrodki narciarskie nie mogą zapewnić pełnej obsługi i nieprzerwanej pracy wszystkich swoich stoków narciarskich należących do ośrodka w całym sezonie narciarskim.

11.5 Właściciele i operatorzy ośrodków narciarskich są jedynymi odpowiedzialnymi za zarządzanie i obsługę odpowiednich urządzeń systemu dźwigowego i związanych z nimi usług.

11.6 W przypadku nie otwarcia lub przymusowego przerwania funkcjonowania partnerskiego ośrodka narciarskiego, całkowicie lub częściowo, z powodu siły wyższej, a mianowicie, ale nie wyłącznie, niekorzystnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych, aktów terroryzmu i wandalizmu, awarii technicznych wyciągu, przerw w dostawie energii, ze względów bezpieczeństwa, posiadacz karty SNOWPASS CARD nie będzie uprawniony do ubiegania się o zwrot kosztów.

12. SNOWPASS CARD - Ceny

12.1. Ceny podane na stronie internetowej www.SNOWPASS.com można sprawdzić w różnych walutach dostępnych na stronie internetowej.

12.2. W zależności od kategorii wiekowej ceny kart SNOWPASS CARD są następujące:

 • Dorosły
    Cena startowa
        395,00 EURO
    Cena oficjalna
        895,00 EURO
 • Dziecko
    Cena startowa
        345,00 EURO
    Cena oficjalna
        695,00 EURO
 • Małe dziecko
    Cena startowa
        49,00 EURO
    Cena oficjanlna
        49,00 EURO

12.3. Wszystkie ceny wymienione powyżej podane są w EURO lub w równowartości waluty lokalnej z VAT.

13. SNOWPASS CARD - Warunki płatności

13.1 Jedynie elektroniczny system płatności (Pay Pal i karta debetowa / kredytowa) zostanie zaakceptowany do sprzedaży online karty SNOWPASS CARD.

13.2 Voucher zostanie wydany dopiero po otrzymaniu płatności, a następnie wysłany na odpowiednie konto e-mail powiązane z Użytkownikiem.

13.3 Aby dokonać płatności, Użytkownik powinien podać informacje o swojej karcie kredytowej, a mianowicie datę ważności i trzy (3) cyfry bezpieczeństwa.

13.4 Użytkownik jest odpowiedzialny za promowanie operacji bankowych i ewentualnych autoryzacji, które umożliwiły mu dokonanie zakupu online.

13.5 W przypadku niewłaściwego naliczenia wartości Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić SNOWPASS, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@snowpass.com, aby jak najszybciej rozwiązać sytuację.

14. Gwarancje i obowiązki

14.1 SNOWPASS nie dostarcza usług uprawnionych przez kartę SNOWPASS CARD ani nie uwzględnia ich jakości i ilości

14.2 SNOWPASS gwarantuje, że karta SNOWPASS CARD przypisuje prawo do korzystania z udogodnień partnerskich ośrodków narciarskich od 01.11.2019 do 25.04.2020, z zastrzeżeniem dat otwarcia i zamknięcia partnerskich ośrodków narciarskich.

14.3 SNOWPASS nie przyjmuje żadnej gwarancji ani odpowiedzialności, ani nie reaguje na naruszenie zobowiązań przez ośrodki narciarskie / partnera w ramach ustalonych relacji.

14.4 SNOWPASS nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przez Użytkownika aplikacji lub zawartości strony internetowej www.snowpass.com, obaracza go jedynie odpowiedzialnością za takie nadużycie.

14.5 Partnerski ośrodek narciarski ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie sprzętu narciarskiego posiadaczowi karty SNOWPASS CARD.

14.6 SNOWPASS nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie zakupione i / lub używane karty SNOWPASS CARD.

14.7 Jeśli pojawią się trudności z otrzymaniem karnetów narciarskich odpowiadających karcie SNOWPASS CARD w partnerskim ośrodku narciarskim, użytkownik musi skontaktować się ze SNOWPASS, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@snowpass.com lub w inny sposób dostępny na platformie www.snowpass.com. SNOWPASS, w ten sposób idzie na kompromis, aby zrobić wszystko, co w jego mocy, aby rozwiązać wszelkie trudności w jak najkrótszym czasie.

15. Rozwiązanie

15.1 Użytkownik, w przypadku nabycia karty SNOWPASS CARD online, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy bez konieczności wypłacania mu odszkodowania przez 10 dni roboczych po dokonaniu zakupu, pod warunkiem, że karta SNOWPASS CARD nie została jeszcze wykorzystana.

16. Skutki rozwiązania

16.1 W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika zgodnie z punktem 15.1, zostanie mu zwrócona kwota zapłacona w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od rozwiązania, w tym samym trybie, w którym dokonano płatności.

16.2 Niezbędnym warunkiem prawa do zwrotu jest niewykorzystanie, nawet częściowo, karty SNOWPASS CARD przez Użytkownika.

17. Własność intelektualna i przemysłowa

17.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że www.snowpass.com jest własnością SNOWPASS i zawiera informacje chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi, własnością przemysłową i innymi wynikającymi z innych obowiązujących przepisów.

17.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie treści na stronie, a mianowicie reklama, promocja lub wzmianka o jakimkolwiek sponsorze, reklamodawcy lub Partnerze, są chronione przez prawo dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych, własności przemysłowej i innych praw ochrony własności, więc jakiekolwiek wykorzystanie takich treści może jedynie wystąpić tylko za wyraźną zgodą odpowiednich właścicieli praw przyznanych przez niniejsze przepisy.

18. Prywatność i dane osobowe

18.1. Dane osobowe, zidentyfikowane jako obowiązkowe, są niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania ze strony www.snowpass.com i są automatycznie przetwarzane w tym celu, ponieważ są traktowane jako odpowiedzialność SNOWPASS.

18.2. Z prawnego punktu widzenia Użytkownik ma zagwarantowane prawo dostępu, poprawiania i aktualizowania swoich danych osobowych, a także prawo do korzystania z nich, bezpośrednio na stronie www.SNOWPASS.com w sekcji zastrzeżonej.

18.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podczas korzystania z Internetu, dostępu i korzystania ze strony www.snowpass.com oraz zbierania danych osobowych istnieje ryzyko, że jego dane osobowe będą przeglądane i wykorzystywane przez nieupoważnione osoby trzecie, a SNOWPASS nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za niewłaściwy dostęp, eliminację, zniszczenie, modyfikację i utratę.

18.4. Pominięcie lub niedokładność danych osobowych lub innych informacji dostarczonych przez Użytkownika jest w całości jego odpowiedzialnością.

19. Udostępnianie Twoich informacji FIS-owi (Międzynarodowa Federacja Narciarska)

19.1. FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) integruje sieć partnerów SNOWPASS w obszarze partnerstwa produktu SNOWPASS CARD, który promuje rozwój praktyki wypoczynku w sportach zimowych.

19.2. Korzystając z usług SNOWPASS użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SNOWPASS udostępnia jego dane osobowe FIS, do przetwarzania poza kontrolą SNOWPASS i do własnych celów, a mianowicie, ale nie wyłącznie, wysyłania informacji promocyjnych i do celów marketingu bezpośredniego.

19.3. Użytkownik rozumie również i akceptuje fakt, że niektóre dane osobowe udostępniane FIS mogą umożliwić identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej w świecie offline, takie jak imię, nazwisko, e-mail, data urodzenia, adres i kraj.

19.4. Państwa dane osobowe zostaną ujawnione zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 47 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 ("GDPR").

20. Funkcjonalność i dostępność strony internetowej www.SNOWPASS.com

20.1. SNOWPASS zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub anulowania w dowolnym momencie funkcjonalności witryny www.snowpass.com, o ile nie są one wymagane do kompletnych zakupów voucherów w toku, jak również zaprzestania korzystania i dostępu do niej.

20.2. Chociaż SNOWPASS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić regularny i ciągły dostęp do witryny www.snowpass.com i korzystania z niej, mogą one zostać ograniczone lub czasowo przerwane, w szczególności, gdy konieczne jest zagwarantowanie konserwacji lub aktualizacji pracy pomocy platformy wsparcia.

20.3. Przerwanie lub zakończenie przez SNOWPASS dostępu i korzystania ze strony www.snowpass.com, zgodnie z powyższymi warunkami, nie daje Użytkownikowi ani osobom trzecim prawa do jakiegokolwiek odszkodowania, a SNOWPASS nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje.

20.4. Mimo że wszystkie mechanizmy kontroli są prawidłowo wdrożone, błędy mogą pojawić się na stronie www.snowpass.com, w szczególności dlatego, że zawierają linki do innych stron i udostępniają oferowane w nich treści, dlatego SNOWPASS nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub ich utratę

20.5. Strona internetowa www.snowpass.com ma odpowiednie poziomy bezpieczeństwa, dlatego SNOWPASS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika i / lub osoby trzecie z powodu opóźnień, przerw, błędów lub zawieszeń komunikacji, dostępu i korzystania z witryny, motywowane zewnętrznymi faktami pozostającymi poza jego kontrolą, w szczególności brakami lub wadliwym działaniem sieci i / lub usług łączności elektronicznej świadczonych przez strony trzecie.

20.6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą być aktualizowane przez SNOWPASS bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, gdy tylko uzna się to za konieczne lub pożądane, ze względu na wymogi prawne lub zmiany w działaniu.

21. Częściowa nieważność

21.1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznane za nieważne z jakiegokolwiek powodu, ważność pozostałych postanowień nie zostanie naruszona, chyba że Użytkownik lub SNOWPASS wykaże, że zakup nie zostałby zrealizowany bez wadliwej strony.

22. Obowiązujące prawo / forum

22.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają w pierwszej kolejności Online Dispute Resolution (ORL), zgodnie z Dyrektywą 2013/11 / UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów oraz Rozporządzeniem 524/2013 z 21 maja 2013 r.

22.2. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w sposób zgodny z zapisami w 21.1. sąd w Lizbonie będzie przeważał, wyraźnie znosząc inne, a zastosowanie ma ustawa portugalska.

22.3. Obowiązujące przepisy kraju, w którym zamieszkuje użytkownik, pozostają niezmienione przez niniejszą decyzję prawną.

23. Klauzula językowa

23.1. Cały tekst tego dokumentu, jak również dokumenty z niego pochodzące, zostały pierwotnie napisane w języku angielskim, a następnie przetłumaczone na inne języki. Wszystkie pozostałe wersje w jakimkolwiek innym języku służą wyłącznie do wsparcia i pomocy w zrozumieniu.

23.2. SNOWPASS zaleca przeczytanie oficjalnej wersji angielskiej i nie powinien być uważany za odpowiedzialnego za błędy w tłumaczeniu lub interpretacji, które mogą występować w innych językach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności interpretacyjnych, pierwszeństwo ma wersja angielska dokumentu. Dla celów prawnych tekst w języku angielskim jest tekstem wiążącym.